Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.

BANNER 728x90

Op stap naar een drinkwaterschool vanaf 1 sep 2019

CLB

Het Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het team van het Vrij CLB te Halle.

Er kan beroep gedaan worden op hen voor informatie, hulp en begeleiding bij:

 • het leren
 • studie- en beroepskeuze
 • preventieve gezondheidszorg
 • het emotioneel en sociaal welzijn

Het CLB hecht veel belang aan preventie: beter voorkomen dan genezen.  Daarom kunnen ouders, kinderen en school steeds een beroep op hen doen.  In het CLB zijn verschillende teams van pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, schoolartsen en verpleegkundigen werkzaam.  Verwacht van hen echter geen wonderen, doch wel eerlijke en aangepaste hulp bij het oplossen van uw probleem.


Waarvoor kan je als ouder terecht bij een CLB?

Enkele voorbeelden:

Je zit met vragen over je kind dat:

 • niet speelt zoals andere kinderen
 • slecht spreekt
 • niet mooi en vlot schrijft
 • moeilijk leest
 • het met rekenen zo moeilijk heeft
 • niet kan stilzitten
 • erg gespannen en zenuwachtig is

Of je wil eens praten over je kind dat:

 • nog in bed plast
 • weinig vriendjes heeft
 • thuis of op school dikwijls lastig is
 • gepest wordt
 • andere kinderen plaagt
 • bepaalde medische problemen heeft

Of ook:

 • wat kiezen na het zesde leerjaar?
 • Ik wil informatie over inentingen, ontwikkelingsproblemen, het bijzonder onderwijs, hulpverleningsdiensten in de streek, …

 

Hoe kunt u ze bereiken?

U kunt medewerkers van het CLB ontmoeten op onze school, of in het centrum zelf: Ninoofsesteenweg 7 te 1500 Halle. Maak liefst een afspraak: tel. 02-356 55 23 of fax 02-356 40 64.  De hulpverlening is gratis.  Het centrum is open op werkdagen van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur ( op maandag tot 19 uur).  Het is tijdens de kerst- en paasvakantie 2 dagen open (informeer bij het CLB voor de juiste data), en van 16 juli tot 16 augustus.

Tijdens de sluitingsperiode kan je terecht bij een permanente infolijn: 0478/15 55 51

Wat is eigen aan de CLB-begeleiding?

 • Het belang van de leerling staat centraal. Daarom werkt het CLB vanuit een totaal onafhankelijke positie.
 • De verschillende teamleden werken samen, elk vanuit een eigen deskundigheid.
 • Alle tussenkomsten zijn vertrouwelijk
 • De dienstverlening is gratis De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en leerkrachten, daarnaast kan een CLB ook begeleidingsactiviteiten voorstellen.

 

In hoever is CLB-begeleiding verplicht?

 • Door in te schrijven in een bepaalde school, kies je ook automatisch voor de begeleiding door het CLB waarmee die school samenwerkt.
 • Een systematische begeleiding door het CLB wordt pas opgestart nadat een leerling of een ouder daartoe initiatief neemt. Vraagt een school om vanuit het CLB een leerling systematisch te begeleiden, dan zal het centrum eerst de toestemming hiertoe vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 14 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 14 jaar).
 • Er zijn evenwel twee uitzonderingen waarbij de CLB-begeleiding wel verplicht is, nl. bij spijbelgedrag en bij de systematische medisch onderzoeken in bepaalde leerjaren, al kan men deze onderzoeken onder bepaalde voorwaarden ook laten verrichten door een andere arts (meer info hierover te bekomen op het CLB).

Bij schoolverandering kan men als ouder geen verzet aantekenen tegen het opvragen van deze gegevens.  Wel kan men binnen de 30 dagen na het ondertekenen van het schoolreglement verzet aantekenen tegen de opvraging van andere gegevens.  Hiervoor dient men een document bij de directie aan te vragen.

 

Ouders hebben het recht om CLB-begeleiding voor hun kind  te weigeren. Deze weigering dient schriftelijk te gebeuren, door middel van formulieren die desgevraagd bij de inschrijving door het schoolhoofd aan de ouders worden overhandigd.

Ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen vermelde arts.  In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan de equipe van het CLB, Ninoofsesteenweg 7, 1500 Halle.

Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe CLB.

 

Volgende besmettelijke ziekten moeten aan de directeur gemeld worden: luizen, hepatitis (geelzucht), meningitis (hersenvliesontsteking), scarlatina (roodvonk), tuberculose, schurft, bof, mazelen, besmettelijke diarree, rubella (rode hond), kroep, polio, schimmelinfecties, impetigo, windpokken, kinkhoest, meningokokkeninfectie, parelwratten, dysenterie, HIV-infectie; bellen op 02/356 42 61 (CLB) of 02/377 32 35 (school)

 

meer info vind je ook op www.clbhalle.be