Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.

BANNER 728x90

Op stap naar een drinkwaterschool vanaf 1 sep 2019

Ons zorgteam in de lagere school

mieke 

Ik ben juf Mieke, zorgcoördinator en beleidsmedewerker in de basisschool. Ik volg de leerlingen met specifieke zorgvragen op, samen met de juf, de zorgjuf, de ouders en het CLB. Ik houd hun schooldossiertjes bij. Ik organiseer en coördineer overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, externe diensten, … .
Samen met de zorgjuf, ondersteun ik de juffen bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor leerlingen met een zorgvraag. Ik ben de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpvragen van leerkrachten, ouders en kinderen.

Ik coördineer zorginitiatieven en ondersteun de directie in het uitstippelen van ons schoolbeleid.

Heb je een vraag? Aarzel niet om me aan te spreken of te contacteren.
zorgls@donboscospl.be
02/377.32.35.

 

 

 

 kathleen

 

 

Juf Kathleenzorgjuf in de lagere school (1ste, 2de, 3de leerjaar).

 

 

 

 

ann

 

 

 

 

Juf Annzorgjuf in de lagere school (4de, 5de, 6de leerjaar).

 

 

 

 

Onze zorgjuffen gaan, samen met de leerkracht, concreet aan de slag met kinderen die gerichte hulp nodig hebben. Ze ondersteunen de kinderen door de leerstof nog eens te herhalen, door te remediëren, door een activiteit voor te bereiden, door een taak te begeleiden (individueel of in een klein groepje), door hulpmiddelen aan te reiken, door een gesprekje te houden, enz... Bovendien ondersteunen de zorgjuffen ook onze leerkrachten. Ze gaan mee op zoek naar een gepaste aanpak, ontwikkelen aangepaste materialen, observeren, ...